Νέα του ιστοχώρου

(Δεν έχουν αναρτηθεί ακόμα ειδήσεις)

Διαθέσιμα Μαθήματα

Σε αυτό τον χώρο διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των μελών ολόκληρου του συλλόγου διδασκόντων του δημοτικού (δάσκαλοι και ειδικότητες.)
Στην ενότητα αυτή τα παιδιά θα μάθουν να μιλούν για τις δραστηριότητες που κάνουν στον ελεύθερο χρόνο τους, τα είδη μουσικής και τα αθλήματα που τους αρέσουν.
Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά θα μάθουν να λένε την ώρα και τις μέρες της εβδομάδας στα γαλλικά, αλλά και να μιλούν για τα μαθήματα και τις δραστηριότητες τους στο σχολείο.
Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν να μιλούν για τα μέλη της οικογενειάς τους και για τα διάφορα επαγγέλματα.
Γραπτές και ακουστικές δραστηριότητες για τους μαθητές σχετικά με το θέμα των Χριστουγέννων.

Σύντομη περιγραφή:

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα μάθουν να συστήνονται στα γαλλικά αλλά και να κάνουν ερωτήσεις για να γνωρίσουν κάποιον.
Σύντομη περιγραφή:στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα διδαχθούν τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να χαιρετίσουν κάποιον στα γαλλικά. Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
  • Άσκηση επιτονισμού και προφοράς
  • Παιγνιώδης δραστηριότητα (τραγούδι)


Σύντομη περιγραφή: ο στόχος της ενότητας αυτής είναι να παρουσιάσει στους μαθητές τις εκφράσεις που χρησιμοποιούμε στα γαλλικά για να δώσουμε κάποιες οδηγίες στην τάξη.

Η ενότητα 2 περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
  • Άσκηση προφοράς και επιτονισμού
  • Άσκηση αναπαραγωγής φράσεων
  • Παιγνιώδης άσκηση κατανόησης προφορικού λόγου

Σύντομη περιγραφή: Στην ενότητα 1 οι μαθητές διδάσκονται να διακρίνουν συγκεκριμένους ήχους της γαλλικής γλώσσας.
Η ενότητα 1 περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
  • Ασκήσεις διάκρισης ήχων
  • Παιγνιώδεις ασκήσεις (Διακρίνετε τον σωστό ήχο και κερδίστε)
Σύντομη περιγραφή:
Στην εισαγωγική ενότητα παρουσιάζονται στους μαθητές τμηματικά τα γράμματα της γαλλικής αλφαβήτου. Η ενότητα 1 περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
  • ασκήσεις προφοράς και επιτονισμού
  • ασκήσεις αναπαραγωγής και μίμησης ήχων
  • παιγνιώδεις ασκήσεις (τραγούδι)

Δοκιμαστικό κείμενο περιγραφής του course "Ελληνικά"